A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. 

Részletes információk a sütikről.

 

Megfelelési tanácsadó

Megfelelési tanácsadó neve: Bencsik Gábor
Megfelelési tanácsadó elérhetősége: +36709450559; bencsik.gabor@hmzrinyi.hu

Megfelelési tanácsadó által ellátott feladatok/tevékenységek:

A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (HM Zrínyi Nkft.) megfelelési tanácsadója tevékenységét elsősorban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltak alapján látja el, így feladatai közé tartozik különösen:

 • annak elősegítése, hogy a HM Zrínyi Nkft. megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel,
 • azon intézkedések és eljárások érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése, amelyek célja az irányadó jogszabályoktól való eltérések feltárása,
 • a HM Zrínyi Nkft. által végzett tevékenység jogszabályoknak, a gazdasági társaság célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követése,
 • a feltárt hiányosságok megszüntetése és a kockázatok csökkentése érdekében javaslatok készítése a HM Zrínyi Nkft. első számú vezetője részére, valamint a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartása, folyamatos nyomon követése és rendszeres ellenőrzése,
 • a HM Zrínyi Nkft. első számú vezetőjének, vezető testületének és a HM Zrínyi Nkft. munkavállalóinak támogatása abban, hogy a HM Zrínyi Nkft. teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit,
 • a jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések szervezésével,
 • a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációja, valamint a HM Zrínyi Nkft. első számú vezetője általi meghatalmazás alapján a HM Zrínyi Nkft. működésével összefüggő integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában a HM Zrínyi Nkft. első számú vezetőjének folyamatos támogatása, tanácsadás,
 • tanácsadás a működéssel, gazdálkodással, a belső kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatban,
 • transzparens működés megteremtésére vonatkozó tanácsadás, segítségnyújtás,
 • szükség esetén monitoring rendszer kiépítése a tulajdonosi joggyakorló iránymutatása alapján.